Indsamlingen af medlemmernes personoplysninger i form af medlemsnummer, navn ogmailadresse vil udelukkende blive brugt til at udsende nyhedsbreve og invitationer tilarrangementer.

Personoplysningerne vil blive behandlet i overensstemmelse med reglerne idatabeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven, og vil blive slettet ved udmelding afforeningen.